კომპანია ფაზის ოილის საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში იგეგმება თანამედროვე, ევრო 6 სტანდარტის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა


2019 წლის სექტემბერში Deloitte-მა ჩაატარა მსუბუქი ნავთობის გადამამუშავებელი საწარმოს პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება იმის განსასაზღვრად, ღირს თუ არ ღირს პროექტის რეალიზაცია.
კვლევამ გვიჩვენა, რომ პროექტი ეკონომიკურად და ფინანსურად სიცოცხლისუნარიანია
ამის შემდეგ, 2020 წლის იანვარში, კლიენტის შეკვეთით, Deloitte-მა განაახლა უნარიონობის კვლევა. განახლებული კვლევა ეფუძვნება Axens-ის მიერ მოწოდებულ ახალ შეთავაზებას, რომელიც შესამჩნევად ამცირებს CapEx ინვესტიციას.
updated the feasibility study due to received new proposal from
Axens that significantly decreased CapEx investment. Our latest
financial model demonstrates a positive net present value (NPV) of
USD 770m and an internal rate of return (IRR) of 27.8% with a
payback period of 8 years.

გადამუშავებული ნავთობის პროდუქტები გაიყიდება დამოუკიდებელ საცალო მოვაჭრეებზე საქართველოს, სომხეთის, ჩრდ. თურქეთის საბითუმო ბაზრებზე და ხმელთაშუა ზღვის ბაზარზე.

2019 წლის აგვისტოში TR-მ ჩაატარა ტექნიკური აუდიტი. პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (EIA) მომზადდა სოციალურ და გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით დამოუკიდებელი კონსულტანტის, შპს „ეკო-სპექტრის“ მიერ და დამტკიცდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2019 წლის იანვარში.

ფაზისიზ ნავთობგადამამუშავაბელი ქარხნის ძირითადი კომპონენტები

4,2 მლნ ტონა წლიური სიმძლავრე (94,5 ბარელი დღეში)

42% ევრო 6 ბენზინი

32% ევრო 5 დიზელი

23% A1 საავიაციო საწვავი

1.2% ნარჩენი

0.6% გოგირდი

0.5% პროპანი

კაპიტალდაბანდებები და საბრუნავი კაპიტალი 1.1 მილიარდი აშდ

capex ტონაზე
262 აშდ

OpEx per tonne
USD 34

საქართველოს სტრატეგიული ადგილმდებარეობა და ნავთოპროდუქტების ვაჭრობის დიდი გამოცდილება ქმნის ხელსაყრელ საწარმო გარემოს

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზდრა

2013 3.4%
2014 4,6%
2015 2,9%
2016 2,8%
2017 5,0%
2018 4,9%
2019 4,7%
2020 5,0%
2021 4,9%
2022 5,0%

კონფიგურაცია და ინფრასტრუკტურა

რაფინერია კონფიგურირებულია "ტექნიკას რეუნიდას"-ს მიერ, პროექტი ითვალისწინებს სრულყოფილ ინფრასტრუქტურას იმისათვის რომ დამუშავებული ნავთოპროდუქტების რეალიზება მოხდეს დაუმოკიდებლად, დაგეგმილი რკინიგზით ან შავი ზღვის მეშვეობით

სამეწარმეო ერთეულები შერჩეული იქნა "შელი"-ს და "აქსენს"-ის რჩევებზე დაფუძნებით

პროექტის გრაფიკი

პროექტი განხორციელდება ერთ ფაზაში, პირველი წარმოება დაიწყება არაუგვიანეს 2023 წლის 4კ-ში

პროექტის პარტნიორები

ტექნოლოგიის კონსულტანტი

 • გადამამუშავებელი საწარმოს ტექნიკური სპეციფიკაციები, ასევე დაგეგმილი საწარმოო სიმძლავრე
 • CapEx და OpEx (უზრუნველყოფის საშუალებები) გადამამუშავებელი საწარმოს მონტაჟისთვის
 • ტექნოლოგია და ლიცენზირება ნედლი ნავთობის დისტილაციის, აირის დამუშავების, გოგირდის აღდგენის და წყალბადის დანადგარებისთვის

 

 

კონსულტაცია

 • წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების შემუშავება
 • ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების შემუშავება

ტექნოლოგიის პროვაიდერი

 • საშუალო დისტილატების ჰიდროგაწმენდის და ჰიდროკრეკინგის დანადგარის ტექნოლოგია და ლიცენზიის შეთავაზება დიზელის დანადგარის და ნავთის წარმოებისთვის

 • ნაფთის ჰიდროგაწმენდისდანადგარის ტექნოლოგია და ლიცენზიის შეთავაზება

ტექნოლოგიის პროვაიდერი

 • იზომეტრიზაციის ტექნოლოგია და ლიცენზიის შეთავაზება ნაფთას ოქტანური რიცხვის გაზრდის მიზნით
 • რეფორმინგის ტექნოლოგია და ლიცენზიის შეთავაზება ნაფთას ოქტანური რიცხვის გაზრდის მიზნით

 

ეკოლოგიურ ასპექტებთან დაკავშირებული კონსულტაცია

 • გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 • მშენებლობის გენერალური გეგმა
 • სამშენებლო დოკუმენტაციის მომზადება

Download

დაგვიკავშირდით

შპს ფაზის ოილი

ლეო ქიაჩელის 2

0108 თბილისი, საქართველო

+995 32 2 920 119

+995 577 767 078

info@phasisoil.com